<

Duurzaam verder met de bestaande schil

Eindgebruikers, beleggers en beheerders van bedrijfsmatig vastgoed kiezen steeds vaker voor een toekomstbestendige aanpak van de bestaande buitenschil van gebouwen en complexen.